Malta  Challenge Marathon:
19/20/21st November 1999